De Grote of Andreaskerk is een drie-beukige gotische basiliek gelegen aan de Markt in het centrum van Hattem. De kerk, die zijn oorsprong vindt in de dertiende eeuw, bevat een bijzonder interieur met onder andere middeleeuwse schilderingen en fraaie netgewelven. Door een intensiever gebruik van de kerk is de energievraag gegroeid. OOM heeft onderzocht hoe […]

Het in de negentiende eeuw gebouwde Spijkerkwartier in Arnhem is een van rijkswege beschermd stadsgezicht met diverse beschermde monumenten. In de wijk houdt het buurtinitiatief Spijkerenergie zich actief bezig met het verduurzamen van de buurt. Als onderdeel van dit initiatief heeft een loting onder de bewoners in de wijk plaats gevonden voor het gratis verkrijgen […]

De Nieuwstadskerk, of Sint-Johannes de Doperkerk, is een in de dertiende eeuw gestichte rooms-katholieke hallenkerk in Zutphen. De driebeukige kerk met sacristie is rijksmonument. Met het oog op de verouderde verwarmingsinstallatie en de wens de kerkruimte intensiever te gebruiken voor nevenfuncties, is OOM gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden de kerk efficiĆ«nter en energiezuiniger […]

Landgoed Klarenbeek bestaat enerzijds uit een landhuis met opstallen en anderzijds uit een fabriekscomplex dat zijn oorsprong kent in het tweede kwart van de achttiende eeuw. Het landhuis, dat in 1842 is gebouwd, bevindt zich in een fraaie parkaanleg met een vijver en een beek met watervallen. Het landhuis, het kantoorgebouw, de orangerie met koetshuis […]

Kasteel Doornenburg kent zijn oorsprong in de dertiende eeuw en bestaat uit een hoofd- en voorbucht. De ommuurde voorburcht met poortgebouw bevat onder andere een kapel, een horecagelegenheid en een boerderij die nog als zodanig in gebruik is. De hoofdburcht heeft een museale functie en is tevens gedeeltelijk af te huren voor feesten en partijen. […]

Het van rijkswege beschermde Stadsmuseum ligt in de historische binnenstad van Harderwijk. Vanaf 1952 doet het voorhuis aan de Donkerstraat dienst als museum; in de jaren tot aan 1979 heeft de gemeente fasegewijs gebouwdelen gekocht om erbij te betrekken. De recente verbouwing in 2014 was dan ook ingegeven om de diverse bouwdelen meer een eenheid […]

Het van rijkswege beschermde Landhuis in de gemeente Lingewaard is in gebruik als woonhuis. Het landhuis dat zijn oorsprong kent in de middeleeuwen, heeft een uitgebreide bewoners- en verbouwingsgeschiedenis. Voor de toekomst is ingezet op een blijvende woonfunctie. Wel zal daarvoor de energieprestatie aanzienlijk moeten worden verbeterd. OOM heeft voor de eigenaren een energiescan uitgevoerd […]

De in 1836 gebouwde Oud-Katholieke kerk van St. Barbara en St. Antonius met bijbehorende pastorie aan de Varkensmarkt in Culemborg heeft de status rijksmonument. Het kerkgebouw wordt nog gebruikt voor diensten en bijbehorende activiteiten, de pastorie als (kerkelijke) ontvangstruimte en woon- en kantoorruimte voor de pastoor. Om de energieprestatie van het complex te verbeteren heeft […]