De villa is gebouwd in 1904 naar een ontwerp van de Hilversumse architect/aannemer W. Meijer en geniet de status gemeentelijk monument. Kenmerkend is de toepassing van de zogenaamde Overgangsstijl, een eclectische vormentaal die rond de eeuwwisseling veel werd toegepast in Hilversumse uitbreidingswijken. Het pand heeft met name intern in de jaren ’30 een transformatie ondergaan […]

Het in de negentiende eeuw gebouwde Spijkerkwartier in Arnhem is een van rijkswege beschermd stadsgezicht met diverse beschermde monumenten. In de wijk houdt het buurtinitiatief Spijkerenergie zich actief bezig met het verduurzamen van de buurt. Als onderdeel van dit initiatief heeft een loting onder de bewoners in de wijk plaats gevonden voor het gratis verkrijgen […]

De van oorsprong laat zeventiende-eeuwse woonhuizen in De Steeg, gemeente Rheden, zijn rijksmonument. De panden hebben een landelijke uitstraling met tuitgevels die voorzien zijn van een vlechting en relatief hoge zadeldaken met lage zijgevels. In opdracht van de woningcorporatie Vivare heeft OOM een Energiescan uitgevoerd om de energieprestatie van het complex te verbeteren. De geadviseerde […]