De gemeente Haarlem heeft de ambitie in 2030 een klimaat neutrale stad te zijn. Hiervoor zal de bestaande woningvoorraad, waarvan een groot deel uit de jaren ’30 van de 20e eeuw stamt, in zijn energieprestatie moeten worden verbeterd. Ook beschermde monumenten, die bekend staan als grote energieverslinders, zullen daar waar mogelijk energieduurzamer moeten worden. Wel […]

De negentiende-eeuwse hooihuisboerderij aan de Westzanerdijk bestaat uit een woonhuis, een stal en een aangebouwde houten kapberg. Als overblijfsel van het agrarische verleden van het gebied en als verwijzing naar de geschiedenis van de ontginning van de polder heeft de gemeente Zaanstad, tevens eigenaar, het complex als cultuurhistorisch waardevol gekwalificeerd. Met het oog op een […]

De in 1880 herbouwde Zaandijkerkerk met consistorie stond leeg en verkeerde in een zeer slechte staat. Door de beeldbepalende rol van de kerk in het beschermde gezicht rondom de Lagedijk en de zeldzame Hammerbeam-constructie kwam de kerk in procedure om een gemeentelijke monumentenstatus te krijgen. In opdracht van de gemeente Zaanstad heeft O.O.M. een bouwtechnische […]