De stolpboerderij aan de Dorpsstraat in Assendelft is van het West-Friese type met een uitgebouwd houten woonhuis aan de voorzijde en hoge inrijdeuren. De inmiddels in steen uitgevoerde stolp is bekroond met het voor dit boerderijtype karakteristieke hoge en gesloten piramidedak. Ter ondersteuning van de beoordeling van de bouwplannen heeft OOMAdvies in opdracht van bureau […]

De inspectietaak van de bouwinspecteur is tegenwoordig breder en complexer waardoor dikwijls het toezicht op de restauratiekwaliteit onder druk komt te staan. In opdracht van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten heeft OOM een digitale handreiking ontwikkeld voor de bouwinspecteur en de controle op de restauratiekwaliteit van monumenten. Het gaat hierbij om prioritering, het beoordelen van […]

De negentiende-eeuwse hooihuisboerderij aan de Westzanerdijk bestaat uit een woonhuis, een stal en een aangebouwde houten kapberg. Als overblijfsel van het agrarische verleden van het gebied en als verwijzing naar de geschiedenis van de ontginning van de polder heeft de gemeente Zaanstad, tevens eigenaar, het complex als cultuurhistorisch waardevol gekwalificeerd. Met het oog op een […]

De in 1880 herbouwde Zaandijkerkerk met consistorie stond leeg en verkeerde in een zeer slechte staat. Door de beeldbepalende rol van de kerk in het beschermde gezicht rondom de Lagedijk en de zeldzame Hammerbeam-constructie kwam de kerk in procedure om een gemeentelijke monumentenstatus te krijgen. In opdracht van de gemeente Zaanstad heeft O.O.M. een bouwtechnische […]