Boerderij Havikerwaard ligt in het Uiterwaardengebied van de IJssel bij De Steeg en is onderdeel van het landgoed Middachten. De boerderij is gebouwd in 1907/08 in een historiserende bouwtrant naar een ontwerp van de architect G.J. Uiterwijk. De boerderij sluit stilistisch aan bij de hoofdgebouwen en de overige boerderijen van het landgoed. Als onderdeel van […]

Het voormalige seminarie Bovendonk is gesitueerd aan de rand van het dorp Hoeven en is gebouwd tussen 1903-08 naar een ontwerp van P.J.H. Cuypers. Het complex herbergt naast de priesteropleiding ook een congrescentrum, hotel en een brasserie. Desondanks wordt het huidige complex voor een groot gedeelte niet gebruikt. Om te komen tot een gunstiger exploitatiemodel […]

De villa is gebouwd in 1904 naar een ontwerp van de Hilversumse architect/aannemer W. Meijer en geniet de status gemeentelijk monument. Kenmerkend is de toepassing van de zogenaamde Overgangsstijl, een eclectische vormentaal die rond de eeuwwisseling veel werd toegepast in Hilversumse uitbreidingswijken. Het pand heeft met name intern in de jaren ’30 een transformatie ondergaan […]

Groot Noordijk is een prominent gelegen landhuis uit 1827 even ten westen van Wilp. Het landhuis en de opstallen zijn al een langere periode niet permanent bewoond en slechts sporadisch en gedeeltelijk in gebruik. De eigenaren van het landgoed willen het complex opknappen en weer permanent gaan bewonen. OOMAdvies heeft inzichtelijk gemaakt wat de mogelijkheden […]

Boerderij Havikerwaard ligt in het Uiterwaardengebied van de IJssel bij De Steeg en is onderdeel van het landgoed Middachten. De boerderij is gebouwd in 1907/08 in een historiserende bouwtrant naar een ontwerp van de architect G.J. Uiterwijk. De boerderij sluit stilistisch aan bij de hoofdgebouwen en de overige boerderijen van het landgoed. Als onderdeel van […]

Boerderij Bouwlust ligt aan de rand van de Bovenkerkerpolder en is één van de weinig resterende boerderijen die nog herinnert aan het voormalig landelijke karakter van Amstelveen. De boerderij bestaat uit een woonhuis uit 1820 met aansluitend een deel uit 1930. In opdracht van de gemeente Amstelveen heeft OOMAdvies een maatwerkadvies opgesteld om de energieprestatie […]

Huis Bergh in het dorp ’s-Heerenbergh kent zijn oorsprong in de 13 eeuw en bestaat uit een door water omgegeven hoofd- en voorburcht waarop een ensemble van dienstgebouwen, woonkwartieren, poorten, torens en een kapel staan. Een groot deel van het gebouw is in gebruik als museum waarbij de museumzalen vanwege de kunstschatten op een constante […]