De voormalige R.K. Technische school St. Paulus aan de Meppelweg in Den Haag is gebouwd in de periode 1957-1959 naar ontwerp van de architecten Nics. F.A. Molenaar en P.A.N. Sips in de naoorlogse wijk Morgenstond. Door het strakke grid van de gevels en de positionering van de twee bouwvolumes waaruit de school bestaat, vormt de […]

Het gebouw van het Segbroekcollege aan de Goudsbloemlaan, werd tussen 1949 en 1956 ontworpen door J.J.P.Oud als school voor het Tweede VCL. Het gebouw geniet de status van Rijksmonument en is een echte blikvanger in de omgeving. Hoewel het bouwbudget gering was, heeft Oud een markant schoolgebouw ontworpen met bijzondere materialen en een karakteristieke kleurenschema. […]

Het voormalige seminarie Bovendonk is gesitueerd aan de rand van het dorp Hoeven en is gebouwd tussen 1903-08 naar een ontwerp van P.J.H. Cuypers. Het complex herbergt naast de priesteropleiding ook een congrescentrum, hotel en een brasserie. Desondanks wordt het huidige complex voor een groot gedeelte niet gebruikt. Om te komen tot een gunstiger exploitatiemodel […]

De villa is gebouwd in 1904 naar een ontwerp van de Hilversumse architect/aannemer W. Meijer en geniet de status gemeentelijk monument. Kenmerkend is de toepassing van de zogenaamde Overgangsstijl, een eclectische vormentaal die rond de eeuwwisseling veel werd toegepast in Hilversumse uitbreidingswijken. Het pand heeft met name intern in de jaren ’30 een transformatie ondergaan […]

De Grote of Andreaskerk is een drie-beukige gotische basiliek gelegen aan de Markt in het centrum van Hattem. De kerk, die zijn oorsprong vindt in de dertiende eeuw, bevat een bijzonder interieur met onder andere middeleeuwse schilderingen en fraaie netgewelven. Door een intensiever gebruik van de kerk is de energievraag gegroeid. OOM heeft onderzocht hoe […]

Het gebied begrensd door de Westblaak, Schiedamse Vest, Hartmansstraat en de Witte de Withstraat, is door de gemeente Rotterdam aangemerkt als aandachtsgebied Wederopbouw. De bebouwing is volgens het Basisiplan van Van Traa (1946) ingericht en sluit op diverse manieren aan op de vooroorlogse bebouwing. Aan de Westblaak is de bebouwing te typeren als grootstedelijke wanden, […]

In 1951 werd ten zuiden van de President Kennedylaan de nieuwe woonwijk Amstelhof gebouwd. Deze woonwijk moest een antwoord bieden op de woningnood na WOII maar stond ook in de lijn van het Algemeen Uitbreidingsplan van Van Eesteren uit 1934. Het moest een wijk worden met verschillende woningtypen, variërend van eengezinswoningen tot hoogbouw, en een […]