De karakteristieke wederopbouwschool Maarten Luther werd in 1956-1958 gebouwd door het architectenbureau L.J. de Klerk en R. Boiten in de wijk Morgenstond in Den Haag. Al aan het eind van de jaren ’70 sloot de school en huisvestte het gebouw diverse functies. In opdracht van de gemeente Den Haag heeft OOMAdvies een Bouwhistorische Verkenning van […]

Het voormalige seminarie Bovendonk is gesitueerd aan de rand van het dorp Hoeven en is gebouwd tussen 1903-08 naar een ontwerp van P.J.H. Cuypers. Het complex herbergt naast de priesteropleiding ook een congrescentrum, hotel en een brasserie. Desondanks wordt het huidige complex voor een groot gedeelte niet gebruikt. Om te komen tot een gunstiger exploitatiemodel […]

Kasteel Doornenburg kent zijn oorsprong in de dertiende eeuw en bestaat uit een hoofd- en voorbucht. De ommuurde voorburcht met poortgebouw bevat onder andere een kapel, een horecagelegenheid en een boerderij die nog als zodanig in gebruik is. De hoofdburcht heeft een museale functie en is tevens gedeeltelijk af te huren voor feesten en partijen. […]

De in 1925-1927 gebouwde kerk van de First Church of Christ Scientist in Den Haag is de enige kerk die Berlage ooit ontwierp. Na het vertrek van de geloofsgemeenschap is de kerk, zondagsschool en kosterswoning gekocht door een nieuwe eigenaar die het complex wil inrichten tot een publiek toegankelijke galerie, een kantoor en een beheerderswoning. […]

Op een perceel aan het Stadshoudersplantsoen, voormalig onderdeel van het door de Duitse bezetter aangemerkte ‘Sperrgebiet’, verrees in 1953 het kantoor van het Hoofdproductschap voor Akkerbouwproducten met een conciërgewoning. Het door J.W.E. Buijs, J.B. Lürsen, W. Verschoor en W.H. Verschoor ontworpen gebouw is één van de top 100 wederopbouwmonumenten die onder Minister Plasterk in 2007 […]

Het van rijkswege beschermde woonhuis Rapenburg 102 werd aangekocht met het doel het in te richten tot wooncomplex. Om op voorhand te weten waar de ontwikkelingsmogelijkheden van het pand liggen is OOM gevraagd onderzoek te doen naar de waarden van het beschermde monument. Doel was een kader te scheppen voor de verbouwing van het pand […]

Het omvangrijke kloostercomplex is gelegen op een ver uitstrekkend historisch landgoed net buiten het centrum van Heemstede. Het hoofdgebouw, een villa uit 1907 ontworpen door Foeke Kuipers, en het omliggende park zijn van rijkswege beschermd. OOM kreeg vanuit de gemeente Heemstede en de congregatie het verzoek een analyse te maken van de herbestemmingmogelijkheden van de […]

Het ziekenpaviljoen Breehorn maakt onderdeel uit van het van rijkswege beschermde psychiatrisch ziekenhuiscomplex Duin en Bosch in Castricum. Het complex is tot stand gekomen in 1904 naar een ontwerp van F.M.W. Poggenbeek en ligt in een landschappelijk park, ontworpen door L.A. Springer. Het paviljoen Breehorn werd in 1934-35 aan het complex toegevoegd en vormt tezamen […]

Het voormalige Herman Jozefklooster in Kaatsheuvel heeft tot 2002 dienst gedaan als klooster en draagt de status gemeentelijk monument. Het klooster is gesitueerd op een omvangrijk perceel aan de rand van het dorpje Berndijk, dat onderdeel uitmaakt van de plaats Kaatsheuvel. Pepping Bontenbal Groep B.V. heeft het complex destijds gekocht voor herontwikkeling. Als aanzet tot […]