Een belangrijk onderdeel van het Masterplan waarin de Stevenskerk in Nijmegen tot een ‘lichtend voorbeeld van duurzaam, betekenisvol en toegankelijk erfgoed’ wordt ontwikkeld, is de verduurzaming van het gebouw zodat de kerk toekomstbestendig kan worden.  OOMAdvies heeft hiervoor in opdracht van de Stichting van de Stevenskerk  een energievisie ontwikkeld waarin voor de komende 10 jaar […]

In het kader van het Fonds Erfgoedparels heeft OOMAdvies in opdracht van de provincie Utrecht een maatwerkadvies uitgevoerd die verantwoorde duurzame maatregelen schetst voor de Domkerk in Utrecht. Een passend pakket met maatregelen werd opgesteld dat verenigbaar is met de monumentale waarden, bouwtechnische en bouwfysische condities en de gebruiksintensiteit van de kerk.

Vooral bij religieus erfgoed is het verantwoord omgaan met het energieverbruik nodig om de kerk comfortabel en bruikbaar te maken zodat het gebouw het hele jaar door geëxploiteerd kan worden en toekomstbestendig wordt. Aansluitend bij deze doelstelling heeft de provincie Utrecht een pilot uit laten voeren met een zestal kerken die door OOMAdvies actief zijn […]

Het hofje Schweer bey der Beckehof werd in 1913 gebouwd naar ontwerp van de architect C.B. Posthumus Meyjes sr. (1858 – 1922) en bestaat uit een carrévormig complex met woningen, een kapel en een bestuurskamer rondom een hof.  Voor het van rijkswege beschermde monument heeft OOMAdvies onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de energieprestatie van het […]

Heveadorp is een voormalig fabrieksdorp gebouwd bij de Hevea rubberfabriek in de gemeente Renkum. Onderdeel van dit dorp vormen 46 rietenkapwoningen die in de periode 1916-21 werden gebouwd voor de huisvesting van de arbeiders van de fabriek. De woningen hebben de status gemeentelijk monument. Voor de woningcorporatie Vivare heeft OOMAdvies onderzocht welke mogelijkheden er zijn om […]

De aula is met de aanleg van de begraafplaats in Zwammerdam in 1930 gebouwd in een zakelijke, op de Amsterdamse school geïnspireerde architectuur en wordt nog steeds gebruikt voor bijeenkomsten bij begrafenissen en crematies. Om de duurzaamheidsambities te kunnen verwezenlijken wil de gemeente Alphen aan den Rijn haar vastgoed in de energieprestatie verbeteren, waaronder ook […]

Het omvangrijke kloostercomplex is gelegen op een ver uitstrekkend historisch landgoed net buiten het centrum van Heemstede. Het hoofdgebouw, een villa uit 1907 ontworpen door Foeke Kuipers, en het omliggende park zijn van rijkswege beschermd. OOM kreeg vanuit de gemeente Heemstede en de congregatie het verzoek een analyse te maken van de herbestemmingmogelijkheden van de […]

De achttiende-eeuwse en van rijkswege beschermde boerderij Kolkestein is gelegen aan de rand van Terwolde achter de Bandijk bij de rivier de IJssel. Sinds 1982 heeft de boerderij zijn agrarische functie verloren en is de hoeve in gebruik als woonboerderij. OOM werd gevraagd een bouwhistorische verkenning te maken en een ontwikkelingsanalyse naar de aanpassingsmogelijkheden van […]

Het ziekenpaviljoen Breehorn maakt onderdeel uit van het van rijkswege beschermde psychiatrisch ziekenhuiscomplex Duin en Bosch in Castricum. Het complex is tot stand gekomen in 1904 naar een ontwerp van F.M.W. Poggenbeek en ligt in een landschappelijk park, ontworpen door L.A. Springer. Het paviljoen Breehorn werd in 1934-35 aan het complex toegevoegd en vormt tezamen […]

Het voormalige Herman Jozefklooster in Kaatsheuvel heeft tot 2002 dienst gedaan als klooster en draagt de status gemeentelijk monument. Het klooster is gesitueerd op een omvangrijk perceel aan de rand van het dorpje Berndijk, dat onderdeel uitmaakt van de plaats Kaatsheuvel. Pepping Bontenbal Groep B.V. heeft het complex destijds gekocht voor herontwikkeling. Als aanzet tot […]