Op 15 oktober 2007 maakte minister Plasterk van OCW het voornemen bekend om honderd topmonumenten uit de wederopbouwperiode de status van beschermd rijksmonument te verlenen. De objecten uit de periode 1940 en 1958 zijn, aldus de begeleidende toelichting, evidente mijlpalen in de ontwikkeling van de architectuur, stedenbouw en bouwtechniek of andere sociaal- en cultuurhistorische ontwikkelingen. […]

Het Koninklijk Instituut voor de Tropen dat de status van rijksmonument geniet, is gebouwd tussen 1915-1926 naar ontwerp van J. J. en M.A. van Nieukerken. Met zijn 44.000 m² gold het gebouw lange tijd als grootste gebouwencomplex van Amsterdam en omstreken. In opdracht van het Koninklijk Instituut heeft OOM in 2007 een quickscan gemaakt van […]

Het Grand Theatre werd in 1919/1920 in opdracht van de bioscoopondernemer H.W. Lutzke ontworpen door de Bredase architect F.P. Bilsen. Ondanks een brand in 1968, waarbij de toneelruimte in zijn geheel werd verwoest, bevat het theater nog veel bijzondere details waaronder een gave monumentale entreepartij en trappenhal met fraaie glas-in-loodlantaarn. Met het oog op een […]

Het klooster- en scholencomplex Onze Lieve Vrouw ter Eem is door de architecten J.B. Koldeweij en W.C.A. Kroes in 1931 ontworpen en huisvestte een klooster, een Rooms-katholieke kweekschool en een lyceum. Ondanks deze verschillende functies werd in de architectonische vormgeving gekozen voor een uniforme aanpak. Kenmerkend voor de traditionele stijl waarin het complex is ontworpen […]

Het voormalige zorg/wooncomplex Johannahuis maakt onderdeel uit van het landgoed ‘Rust en Vreugd’. Op initiatief van het echtpaar Van Ommeren-de Voogt werd het Johannahuis in 1931 ontworpen voor de huisvesting van alleenstaande vrouwen. Om inzicht te verschaffen in de herbestemmingsmogelijkheden van het complex heeft OOM in opdracht van BAM Vastgoed een ontwikkelingsanalyse gemaakt waarin naast […]

In 1951 werd ten zuiden van de President Kennedylaan de nieuwe woonwijk Amstelhof gebouwd. Deze woonwijk moest een antwoord bieden op de woningnood na WOII maar stond ook in de lijn van het Algemeen Uitbreidingsplan van Van Eesteren uit 1934. Het moest een wijk worden met verschillende woningtypen, variërend van eengezinswoningen tot hoogbouw, en een […]