De stolpboerderij aan de Dorpsstraat in Assendelft is van het West-Friese type met een uitgebouwd houten woonhuis aan de voorzijde en hoge inrijdeuren. De inmiddels in steen uitgevoerde stolp is bekroond met het voor dit boerderijtype karakteristieke hoge en gesloten piramidedak. Ter ondersteuning van de beoordeling van de bouwplannen heeft OOMAdvies in opdracht van bureau […]

De Grote of Andreaskerk is een drie-beukige gotische basiliek gelegen aan de Markt in het centrum van Hattem. De kerk, die zijn oorsprong vindt in de dertiende eeuw, bevat een bijzonder interieur met onder andere middeleeuwse schilderingen en fraaie netgewelven. Door een intensiever gebruik van de kerk is de energievraag gegroeid. OOM heeft onderzocht hoe […]

De van oorsprong laat zeventiende-eeuwse woonhuizen in De Steeg, gemeente Rheden, zijn rijksmonument. De panden hebben een landelijke uitstraling met tuitgevels die voorzien zijn van een vlechting en relatief hoge zadeldaken met lage zijgevels. In opdracht van de woningcorporatie Vivare heeft OOM een Energiescan uitgevoerd om de energieprestatie van het complex te verbeteren. De geadviseerde […]

De van rijkswege beschermde buitenplaats Zwaluwenburg in ’t Harde werd in 1728 gebouwd in opdracht van de familie Van Haersholte, ter plaatse van het voormalige kasteel Wijnbergen. Kenmerkend is de symmetrische structuur van het landgoed en het statig en classicistisch vormgegeven landhuis met aan weerszijden de twee symmetrisch geplaatste bouwhuizen voor de ondersteunende faciliteiten van […]

De inspectietaak van de bouwinspecteur is tegenwoordig breder en complexer waardoor dikwijls het toezicht op de restauratiekwaliteit onder druk komt te staan. In opdracht van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten heeft OOM een digitale handreiking ontwikkeld voor de bouwinspecteur en de controle op de restauratiekwaliteit van monumenten. Het gaat hierbij om prioritering, het beoordelen van […]

De van rijkswege beschermde Boerderij Landlust is in de tweede helft van de 19e eeuw gebouwd en gesitueerd aan de Amsteldijk Zuid in Amstelveen. Om de bewoners, die de boerderij al generaties in hun bezit hebben, te ondersteunen in hun verbouwingsplannen heeft OOM een bouwhistorische verkenning uitgevoerd waarin de monumentale waarden zijn gedefinieerd en de […]

Het voormalige fabriekscomplex Vicomte is een gemeentelijk monument, waarvoor plannen zijn het her te bestemmen tot wooncomplex. Het gebouw is een bijzondere combinatie van een achttiende-eeuws graanpakhuis en een stenen fabrieksgedeelte uit 1925. Ter ondersteuning van het herbestemmingsplan heeft OOM in opdracht van Somass bv een bouwhistorische verkenning uitgevoerd om inzicht te verschaffen in de […]

De negentiende-eeuwse hooihuisboerderij aan de Westzanerdijk bestaat uit een woonhuis, een stal en een aangebouwde houten kapberg. Als overblijfsel van het agrarische verleden van het gebied en als verwijzing naar de geschiedenis van de ontginning van de polder heeft de gemeente Zaanstad, tevens eigenaar, het complex als cultuurhistorisch waardevol gekwalificeerd. Met het oog op een […]

De in 1880 herbouwde Zaandijkerkerk met consistorie stond leeg en verkeerde in een zeer slechte staat. Door de beeldbepalende rol van de kerk in het beschermde gezicht rondom de Lagedijk en de zeldzame Hammerbeam-constructie kwam de kerk in procedure om een gemeentelijke monumentenstatus te krijgen. In opdracht van de gemeente Zaanstad heeft O.O.M. een bouwtechnische […]