Het in de negentiende eeuw gebouwde Spijkerkwartier in Arnhem is een van rijkswege beschermd stadsgezicht met diverse beschermde monumenten. In de wijk houdt het buurtinitiatief Spijkerenergie zich actief bezig met het verduurzamen van de buurt. Als onderdeel van dit initiatief heeft een loting onder de bewoners in de wijk plaats gevonden voor het gratis verkrijgen […]

Het in eclectische stijl ontworpen woonhuis uit de negentiende eeuw is ingericht met een boven- en een benedenwoning. De eigenaar van het gemeentelijk monument heeft OOM gevraagd inzicht te verschaffen in verantwoorde energiebesparende maatregelen die eenvoudig in een reguliere onderhoudscyclus zijn mee te nemen. Goed op elkaar afgestemde maatregelen zijn geformuleerd die rekening houden met […]