De in 1925-1927 gebouwde kerk van de First Church of Christ Scientist in Den Haag is de enige kerk die Berlage ooit ontwierp. Na het vertrek van de geloofsgemeenschap is de kerk, zondagsschool en kosterswoning gekocht door een nieuwe eigenaar die het complex wil inrichten tot een publiek toegankelijke galerie, een kantoor en een beheerderswoning. […]

De van rijkswege beschermde Boerderij Landlust is in de tweede helft van de 19e eeuw gebouwd en gesitueerd aan de Amsteldijk Zuid in Amstelveen. Om de bewoners, die de boerderij al generaties in hun bezit hebben, te ondersteunen in hun verbouwingsplannen heeft OOM een bouwhistorische verkenning uitgevoerd waarin de monumentale waarden zijn gedefinieerd en de […]

Het landgoed Clingendael in Den Haag kent een rijke geschiedenis met de stichting van een bescheiden landgoed in de 17e eeuw in een Hollands-classicistische stijl, de omvorming ervan tot een flamboyante Frans-classicistische tuin en de door o.a. J.D. Zocher en L.A. Springer aangelegde huidige landschappelijke tuin naar Engels voorbeeld. De ontwikkelingsgeschiedenis is in de huidige […]

De Anthoniushoeve aan de Rijksstraatweg in Duivendrecht is één van de weinige herinneringen aan het oude agrarische karakter van het gebied. De in 1889 gebouwde boerderij, heeft tot 2010 dienst gedaan als melkveebedrijf tot dat de laatste boer overleed. De boerderij geniet sinds 2003 de status rijksmonument. Met het oog op de toekomstige verkoop van […]

Het voormalige fabriekscomplex Vicomte is een gemeentelijk monument, waarvoor plannen zijn het her te bestemmen tot wooncomplex. Het gebouw is een bijzondere combinatie van een achttiende-eeuws graanpakhuis en een stenen fabrieksgedeelte uit 1925. Ter ondersteuning van het herbestemmingsplan heeft OOM in opdracht van Somass bv een bouwhistorische verkenning uitgevoerd om inzicht te verschaffen in de […]

Het in 1934 door architect C.A. Kreune ontworpen zomerhuis ligt direct aan het water en is gebouwd in een romantisch landschappelijke bouwstijl. Als onderlegger voor de verbouwingsplannen van het gemeentelijk monument vereiste de Commissie Welstand en Monumenten Noord-Holland (WZNH) een bouwhistorische verkenning. In opdracht van de eigenaar van de villa heeft OOM deze opgesteld zodat […]

Het 895 ha. grote park werd door C. van Eesteren en J. Mulder ontworpen en is vanaf 1937 aangelegd. Het park bevat een serie van bijzondere bruggen waarvan het merendeel door de architect P.L. Kramer is ontworpen. Kramer zorgde door de fraaie vormgeving met forse houtafmetingen, opvallende kleuren en experimentele technieken voor herkenbare, opvallende creaties […]

Het voormalige koetshuis en koetsierswoning aan de Bergweg in Hilversum hoorde vroeger bij de aan de Boomberglaan gesitueerde villa Hoffwerk, welke in 1954 werd gesloopt. Het huidige koetshuis is uitgerust met garages en opslagruimte op de begane grond en op de verdieping een woning, en draagt de status gemeentelijk monument. Ter ondersteuning van het verbouwingsplan […]

Het door F.E. Röntgen in 1939 ontworpen Post- en bestelkantoor aan de Kerkbrink 16 in Hilversum neemt zowel architectuurhistorisch als typologisch een belangrijke positie in de ontwikkeling van het postwezen in Nederland. De transparante en grootschalige publiekshal met de vooruitstrevende positie van een los van de peilers geplaatst lokettenfront en de open opzet van de […]