De Anthoniushoeve aan de Rijksstraatweg in Duivendrecht is één van de weinige herinneringen aan het oude agrarische karakter van het gebied. De in 1889 gebouwde boerderij, heeft tot 2010 dienst gedaan als melkveebedrijf tot dat de laatste boer overleed. De boerderij geniet sinds 2003 de status rijksmonument. Met het oog op de toekomstige verkoop van […]

Het voormalige fabriekscomplex Vicomte is een gemeentelijk monument, waarvoor plannen zijn het her te bestemmen tot wooncomplex. Het gebouw is een bijzondere combinatie van een achttiende-eeuws graanpakhuis en een stenen fabrieksgedeelte uit 1925. Ter ondersteuning van het herbestemmingsplan heeft OOM in opdracht van Somass bv een bouwhistorische verkenning uitgevoerd om inzicht te verschaffen in de […]

Het in 1934 door architect C.A. Kreune ontworpen zomerhuis ligt direct aan het water en is gebouwd in een romantisch landschappelijke bouwstijl. Als onderlegger voor de verbouwingsplannen van het gemeentelijk monument vereiste de Commissie Welstand en Monumenten Noord-Holland (WZNH) een bouwhistorische verkenning. In opdracht van de eigenaar van de villa heeft OOM deze opgesteld zodat […]

Het 895 ha. grote park werd door C. van Eesteren en J. Mulder ontworpen en is vanaf 1937 aangelegd. Het park bevat een serie van bijzondere bruggen waarvan het merendeel door de architect P.L. Kramer is ontworpen. Kramer zorgde door de fraaie vormgeving met forse houtafmetingen, opvallende kleuren en experimentele technieken voor herkenbare, opvallende creaties […]

Het voormalige koetshuis en koetsierswoning aan de Bergweg in Hilversum hoorde vroeger bij de aan de Boomberglaan gesitueerde villa Hoffwerk, welke in 1954 werd gesloopt. Het huidige koetshuis is uitgerust met garages en opslagruimte op de begane grond en op de verdieping een woning, en draagt de status gemeentelijk monument. Ter ondersteuning van het verbouwingsplan […]

Het door F.E. Röntgen in 1939 ontworpen Post- en bestelkantoor aan de Kerkbrink 16 in Hilversum neemt zowel architectuurhistorisch als typologisch een belangrijke positie in de ontwikkeling van het postwezen in Nederland. De transparante en grootschalige publiekshal met de vooruitstrevende positie van een los van de peilers geplaatst lokettenfront en de open opzet van de […]

Het gebied begrensd door de Westblaak, Schiedamse Vest, Hartmansstraat en de Witte de Withstraat, is door de gemeente Rotterdam aangemerkt als aandachtsgebied Wederopbouw. De bebouwing is volgens het Basisiplan van Van Traa (1946) ingericht en sluit op diverse manieren aan op de vooroorlogse bebouwing. Aan de Westblaak is de bebouwing te typeren als grootstedelijke wanden, […]

In het kader van de verbreding en kwaliteitsversterking van de woon- en winkelfunctie van de binnenstad van Breda is eind 2007 het Masterplan ‘Achter de Lange Stallen’ van Soeters van Eldonk architecten gepresenteerd. Een onderdeel van het Masterplan wordt gevormd door het in 1950 door M. Bolten en F.E. Röntgen ontworpen postkantoor op de hoek […]

De van origine in 1765 gebouwde paardenstallen in Breda werden in 1868 van een extra verdieping voorzien en verbouwd tot kazerne en zijn zodoende nauw verbonden met de ontwikkeling van de garnizoenstad Breda. Het ruim 180 meter lange complex maakt onderdeel uit van een omvangrijk masterplan voor de verbreding en kwaliteitsverbetering van de woon- en […]

De Bioscoop Cinerama maakt deel uit van het kantoor- en winkelcomplex aan de Westblaak dat in 1956/57 werd gebouwd naar een ontwerp van de Haagse architect B. Hoogstrate. Met name de entree fungeert door de monumentale portiek met luifel en de decoratieve wandmozaïeken als een echte blikvanger in de verder strakke gevelwand aan de Westblaak. […]