Heveadorp is een voormalig fabrieksdorp gebouwd bij de Hevea rubberfabriek in de gemeente Renkum. Onderdeel van dit dorp vormen 46 rietenkapwoningen die in de periode 1916-21 werden gebouwd voor de huisvesting van de arbeiders van de fabriek. De woningen hebben de status gemeentelijk monument. Voor de woningcorporatie Vivare heeft OOMAdvies onderzocht welke mogelijkheden er zijn om […]

Ondanks het grote belang van kerken voor onze gebouwde omgeving vormt de leegloop en dreigende sluiting van kerkgebouwen helaas een trend die al decennialang gaande is. Een goede exploitatie met een aanvullend programma zou dit kunnen tegen gaan maar dan moeten de daaraan gekoppelde stijgende energiekosten wel worden aangepakt. De verduurzaming van kerkgebouwen is een belangrijk middel om de […]

De aula is met de aanleg van de begraafplaats in Zwammerdam in 1930 gebouwd in een zakelijke, op de Amsterdamse school geïnspireerde architectuur en wordt nog steeds gebruikt voor bijeenkomsten bij begrafenissen en crematies. Om de duurzaamheidsambities te kunnen verwezenlijken wil de gemeente Alphen aan den Rijn haar vastgoed in de energieprestatie verbeteren, waaronder ook […]

De van oorsprong zeventiende-eeuwse boerderij is een belangrijk element in het ensemble van de oude dorpskern van Voorst. De boerderij kenmerkt zich hierbij door een omvangrijke bouwgeschiedenis. Als onderdeel van een grootschalige restauratie en renovatie van de woonboerderij heeft OOMAdvies inzichtelijk gemaakt hoe op een verantwoorde manier de energieprestatie van het monument is te verbeteren.

Het Nationaal Orgelmuseum is sinds 2013 gevestigd in het van origine middeleeuwse Kasteel Elburg, ook bekend als het Arent thoe Boecophuis. Het monumentale complex kent een uitgebreide verbouwingsgeschiedenis waarvan nog verschillende elementen resteren. Het museum ontwikkelt plannen om de toegankelijkheid en exploitatiemogelijkheden van het complex te verbeteren. De aanpassingen van het museum zijn aangegrepen om […]

Het voormalige Raadhuis van Boskoop is gebouwd in 1929 naar een ontwerp van architect D.L. Landman. Met de samenvoeging van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude tot de gemeente Alphen aan de Rijn is het oude raadhuis van de gemeente Boskoop vrijgekomen. De gemeente wil het complex herbestemmen en er verschillende nieuwe […]

Landhuis Reuversweerd werd rond 1830 gebouwd in een neo-classicistische bouwstijl met statige en symmetrisch gedecoreerde gevels. In 1921 werd het landhuis uitgebreid waardoor een L-vormige plattegrond ontstond. In WOII confisqueerde de Duitse bezetter het huis en installeerde er een radiopeilstation. De eigenaar werd een maand voor de bevrijding in april 1945 gefusilleerd. Vanaf die tijd […]

Aan de rand van het omstreeks 1915 aangelegde villapark in Warnsveld werd in 1920 een prefab houten woning gebouwd die nu de status van rijksmonument geniet. Deze woningen worden vaak aangeduid als Noorse houten woningen. Bij het in elkaar zetten van de hoofddraagconstructie is geen spijker aan te pas gekomen, de verschillende onderdelen zijn zo […]

Boerderij Havikerwaard ligt in het Uiterwaardengebied van de IJssel bij De Steeg en is onderdeel van het landgoed Middachten. De boerderij is gebouwd in 1907/08 in een historiserende bouwtrant naar een ontwerp van de architect G.J. Uiterwijk. De boerderij sluit stilistisch aan bij de hoofdgebouwen en de overige boerderijen van het landgoed. Als onderdeel van […]

Het voormalige seminarie Bovendonk is gesitueerd aan de rand van het dorp Hoeven en is gebouwd tussen 1903-08 naar een ontwerp van P.J.H. Cuypers. Het complex herbergt naast de priesteropleiding ook een congrescentrum, hotel en een brasserie. Desondanks wordt het huidige complex voor een groot gedeelte niet gebruikt. Om te komen tot een gunstiger exploitatiemodel […]