Stichting Monumentenwacht constateert tijdens inspecties vaak negatieve gevolgen van foutief na-isoleren. Als restauratietechnisch adviesorgaan staat de Monumentenwacht, mede door de jaarlijkse inspecties, dicht bij haar leden. Vanuit die hoedanigheid is de stichting een geschikte instantie om monumenteneigenaren voor te lichten over verantwoorde energieduurzame maatregelen bij historische gebouwen. In opdracht van Monumentenwacht Nederland heeft OOM een […]

De roep om een praktische gids met verantwoorde energieduurzame maatregelen voor monumentale, historische bebouwing is groot. Hoewel het doorvoeren van verantwoorde energieduurzame maatregelen in historische gebouwen maatwerk is, is de problematiek overwegend vergelijkbaar waardoor in algemene zin oplossingsrichtingen zijn aan te geven. In opdracht van de gemeenten Den Haag, Haarlem, Harlingen, Leeuwarden, Maastricht, Utrecht, Zutphen […]