De Evangelische Lutherse Kerk in Apeldoorn werd in 1896 naar een ontwerp van de Amsterdamse architect C.F. Bögeholtz gebouwd en heeft een gemeentelijke monumentenstatus. Het kerkgebouw staat aan de vooravond gerestaureerd te worden, bovendien wordt gezocht naar nevenactiviteiten om in het onderhoud van het kerkgebouw te kunnen voorzien. Een intensivering van het gebruik van de kerk vraagt om andere wijze van verwarmen. Zodoende is OOM gevraagd een energiescan uit te voeren waarbij gekeken wordt naar de verbetering van de energieprestatie en een nieuw efficiënt verwarmingssysteem. Doel is een goede balans te vinden tussen de bouwfysische en cultuurhistorische kenmerken van de kerk en de maximaal haalbare verbetering van de energieprestatie.